Условия

Условия за наемане


Изисквания към Наемателя

 • Наемателят и всички допълнителни шофьори трябва да имат 21 навършени години и минимум 1 година стаж като шофьор, с изключение на шофьори на и над 30-годишна възраст.
 • Наемателят трябва да има навършени 23 години, за да му се предостави автомобил от следните класове: IVMR, FVMR, DDAV, DFAR CFAR, IDAH, IWAH, SFAR, RFBR, FDAR, FWAR, PDAR, EDAE, HDAE и CDAE.
 • Наемателят трябва да има навършени 25 години и не по-малко от 5 години шофьорски стаж, за да му се предостави автомобил от следните класове: FFAD, LDAR и WDAR.
 • Наемателят и всички допълнителни шофьори трябва да притежават редовни и валидни лични документи: паспорт/лична карта, свидетелство за управление на МПС и контролен талон (СУМПС). В случай че е чуждестранен гражданин – международна шофьорска книжка или легализиран превод на оригинално СУМПС в случай, че то е издадено от държава, неподписала Виенската конвенция за движението по пътищата от 08.11.1968г. (винаги трябва да се предостави и оригинал на шофьорска книжка).
 • Трябва да бъде направена частична или пълна предплата при резервиране, да се плати остатъка за наема на място, ако има такъв и да бъде оставен гаранционен депозит на място при наемането на автомобила.

Моля, обърнете внимание: Шофьорски книжки тип Operator Licenses не се приемат. Лични документи и шофьорски книжки трябва да са валидни през целия период на наема.

Информация за SIPP кодовете можете да намерите тук.

Какво е включено в цената на наема

 • Наем на автомобил
 • Застраховка „Гражданска отговорност“
 • Стандартно покритие CDW + TP
 • Пътна такса – винетка за територията на Република България
 • Неограничен пробег
 • Летищна такса
 • Зимни гуми (от 1 ноември до 31 март)
 • Заместващ автомобил при технически проблем с наетия автомобил, който се дължи на нормална амортизация или фабричен дефект
 • Безплатна отмяна на резервацията (до 72 часа преди наема)
 • ДДС 20%
 • Такси за плащане с карти Visa и Mastercard

Период на наемане

Минимален наемен период 24 часа. При запитване за период по-кратък от 24 часа, наемът ще се калкулира като за пълни 24 часа. При закъснение за връщане на автомобила след изтичане на договора за наем клиентът се таксува както следва: до 1 час – половин наемен ден; от 1 до 4 часа – един наемен ден; от 4 до 24 часа – два наемни дни, над 24 часа – всеки следващ ден в двоен размер.

Гориво

Автомобилът се предоставя с пълен резервоар и по условия на договора трябва да бъде върнат с пълен резервоар. При връщане на автомобила с непълен резервоар, клиентът заплаща такса “Липсващото гориво” на цена 1,70 €/л. и административна такса в размер на 15 €, освен в случаите, когато е заплатил такса „Prepaid fuel”.
Електромобилите се предоставят със заряд от 80% до 90%. При връщане на електромобил със заряд на батерията под 80%, клиентът заплаща липсващата електроенергия по 0.50 € за kWh.

Гаранционен депозит

При наемането на автомобила, Наемателят е длъжен да остави депозит с дебитна или кредитна карта (Visa или Mastercard), издадена на негово име. Банковата карта трябва да е с валидност минимум до края на наема. Депозитът е със срок на валидност от 25 дни след началото на наема. Ако наема е с продължителност над 25 дни, клиента трябва да посети най-близкия офис на фирмата преди 25-тия ден, за да остави нов депозит за автомобила.
Стойността на депозита зависи от избрания клас на автомобил и избрания тип покритие. За луксозните коли, депозит е възможен само с кредитна карта.
В случай, че е заявено “Излизане в чужбина”, депозитът се удвоява.
В случай, че клиентът е млад шофьор – депозитът се удвоява.

Процедура по авторизация и анулиране на авторизация по кредитна/дебитна карта

В деня на получаване на автомобила, сумата за депозита се блокира /авторизира/ по Вашата кредитна/дебитна карта, а след това се разблокира /анулиране на авторизацията/ веднага щом колата е проверена при връщането й. Повече информация можете да намерите тук.

Клас автомобил
SIPP код
Депозит по карта при закупено
допъл. покритие
TOP PROTECTION
Депозит по карта без закупено
допъл. покритие
TOP PROTECTION
ECMR, EDMR 150 € 300 €
HDMV, HDMR, CDMR, IDMR 200 € 400 €
HDAR, HDAV, CFAV, EDAE 250 € 500 €
IVMR, DFAR, HDAE 300 € 600 €
FVMR, DDAV, CFAR, IWAH, IDAH, 400 € 800 €
SFAR, FDAR, FWAR, RFBR, PDAR, CDAE 500 € 1000 €
LDAR* 700 € с кр. карта 1400 € с кр. карта
WDAR*, UFAR*, FFAD* 1000 € с кр. карта 2000 € с кр. карта

Информация за SIPP кодовете можете да намерите тук.

*Депозитът е задължително по кредитна карта

Начин на плащане

При направата на резервация можете да извършите частично предплащане (15% от крайната цена) или пълно предплащане с:

 • кредитна/дебитна карта
 • банков превод
 • в брой в един от нашите офиси
 • в мрежата на EasyPay

Картата Ви ще бъде таксувана с основание „Modul EOOD” – името на нашата фирма. Ако е извършена частична предплата, Наемателят трябва да заплати оставащата сума при наемането на автомобила. Възможните методи за плащане са Visa, Мastercard, банков превод или плащане в брой. Плащания в брой се приемат само в български лева.
Цените, посочени на сайта са в евро и лева. Плащанията се извършват в български лева по курса на БНБ.

Покритие и застраховки

 • Гражданска отговорност – включена в цена и е задължителна на територия на Република България
 • CDW + TP – ограничаване на отговорността при щета (CDW) или кражба (TP) до размера на депозита. Важи само при представянето на протокол от КАТ и връщане на документите и ключовете на наетия автомобил. Не важи при употреба на наркотици, алкохол или други упойващи средства, както и при неспазването на закона за движение по пътищата. Включено в цената на наема.
 • Tyre & Glass COVER (T&G) – освобождава Наемателя от отговорността за нанесени щети по гуми, джанти, тасове и стъкла, при връщане на всички документи и ключове на автомобила. Не важи при управление, след употреба на алкохол, наркотици или други упойващи вещества. Доплаща се допълнително по избор на клиента.
 • TOP PROTECTION – включва T&G и освен това освобождава Наемателя от отговорността за нанесени щети по екстериора на автомобила, които са удостоверени с акт на КАТ, Полиция или друг компетентен орган.

Анулиране

Потвърдена резервация може да бъде отказана/променена до 72 часа преди началото на наемния период, без начисляване на такси. При отказ/промяна на резервация, по-малко от 72 часа преди началото на наемния период, се начислява такса в размер на 15% от крайната наемна цена, но не по-малко от наемната цена на автомобила за 1 ден.
Ако клиентът е принуден да анулира резервацията си в последния момент (по-малко от 72 часа преди началото на наема), поради въвеждането на извънредно положение в неговата държава и затваряне на границите и като следствие на това отмяна на полета, тогава периодът на безплатно анулиране на поръчката се удължава до момента на вземане на автомобила.
При анулиране на такъв тип резервации няма да се начислява такса и ще се запази цялото предплащане за следващ наем. Сумата за предплащане няма да бъде възстановена, но на клиента ще бъде издаден виртуален ваучер за стойността на предплащането. Този ваучер може да се използва в продължение на 12 месеца за бъдещи наеми.
Ако полета на клиента е бил отменен, поради въвеждането на извънредно положение и той е нямал възможност да реализира наема си, но НЕ е уведомил НАЕМОДАТЕЛЯ преди началото на резервацията, то предплащането ще бъде удържано изцяло.

Неявяване “No Show”

В случай че Наемателят не се яви за резервацията си до 4 часа след уговорения час за наема, резервацията се счита за анулирана, а предплатената сума се задържа изцяло.
Във всички случаи на Неявяване, когато колата не е отказана предварително, платените от Наемaтеля суми не подлежат на възстановяване и резервацията отпада от работния график на автомобила. За неявяване се приемат случаите, когато Наeмателят:

 • желае да отмени резервацията, но не ни уведоми преди да започне наемът;
 • поради някакви обстоятелства не успее да вземе колата в уговорения час и дата и не е уведомил за това. Изключение правят Наематели, които са посочили, че пристигат с полет и са предоставили неговия номер, а закъснението им се дължи именно на закъснял полет;
 • не успее да предостави валидни лична карта, шофьорска книжка, международна шофьорска книжка и контролен талон, които се изискват при вземане на автомобила;
 • не разполага с достатъчно средства, за да плати пълната цена на резервацията и/или няма възможност да остави депозит за автомобила според условията за съответния клас;

Промяна на предстояща резервация

Промени по резервация Наемателят може да прави, чрез запитване по имейл или чрез телефонно обаждане до нашата централа. Потвърдена резервация може да бъде променена до 72 часа преди началото на наемния период, без начисляване на такси.
При промяна на периода за наема се преизчислява и прекалкулира наемната цената по текущи цени за новия период.
В случай, че Наемателят е резервирал кола през наш партньор – резервационна система – всички промени преди настъпване на наема се обработват директно от резервационната система, през която Наемателят е резервирал. За всякакви промени по резервация е необходимо да се свържете с тях. В тези случаи Top Rent A Car само изпълнява услугата.

Промяна/Удължаване на резервация след началото на наема

При желание на Наемателя да удължи резервацията си, същият трябва писмено да заяви това, минимум 48 часа преди изтичането на договора. Наемателят може да удължи срока на договора, респективно ползването на автомобила, само при получено писмено потвърждение от Наемодателя и след извършено в рамките на 24 часа плащане на задължението за удължаването. Цената при удължаване на резервация се изчислява по актуален ценоразпис на база общ брой наемни дни. Препоръчваме да попитате за удължаване на своята резервация възможно най-рано, поради опасността от изчерпване на наличностите. В случай че клиента не плати продължението си преди изтичането на текущият му договор, е възможно да подлежи на определените в Общите условия на договора за наем неустойки за закъснение.
Когато наемът включва излизане в чужбина, при удължаване на пълномощното за срок до 7 дни се заплаща административна такса в размер 20 €. При удължаване за срок над 7 дни документите за излизане в чужбина следва да бъдат преиздадени, като за това се заплаща нова еднократна такса според ценоразписа.

ВАЖНО След потвърждение от Наемодателя за възможността за удължаване на наема, Наемателят трябва да извърши плащане за допълнителните наемни дни, в рамките на 24 часа от този момент, за да се потвърди удължаването на договора. Продължение се потвърждава само след получено плащане в гореспоменатия срок, но не по-късно от датата и часът, до който е валиден договора. След извършване на плащането, необходимите документи ще бъдат налични в офиса на компанията, в който е бил предоставен автомобилът. Top Rent A Car не носи отговорност за последствията в случай че клиентът не се е явил за взимане на документите.

Допълнителни такси

Такса Tyre&Glass Cover – допълнително покритие към договора

По желание на клиента може бъде да добавена към договора при резервиране или на място в наш офис, при взимане на автомобила, както и по време на наема, за което се съставя нов договор и приемо-предавателен протокол.

Такса Tyre&Glass Cover дава следните предимства:

 • Възстановяване на депозит в случай на щета по гуми, джанти, тасове и стъкла на автомобила
 • Освобождава от заплащане на административна такса при инцидент, при които са били засегнати само гуми, джанти, тасове или стъклата на автомобила

Такса TOP PROTECTION – допълнително покритие към договора

По желание на клиента може да бъде добавена към договора при резервиране или на място в наш офис, при взимане на автомобила, както и по време на наема, за което се съставя нов договор и приемо-предавателен протокол.

Такса TOP PROTECTION дава следните предимства:

 • Възстановяване на депозит в случай на щети по гуми, джанти, тасове, стъкла и екстериора на автомобила
 • Възстановяване на депозит в случай на кражба на автомобила
 • Заместващ автомобил на територията на Република България
 • Безплатна пътна помощ при щета или пожар на територията на Република България
 • Освобождава от заплащане на административна такса при инцидент
 • Намалява депозита с 50%
 • При щети по 2 съседни елемента с до една деформация по един от двата без да е нарушена целостта му, депозита на Наемателя ще бъде възстановен в пълен размер без да е необходимо да предоставя документ за настъпилото събитие

При наличие на щети, различни от по-горе описаните „Такса TOP PROTECTION“ ще важи само и единствено за щети, които са удостоверени с акт на КАТ, Полиция или друг компетентен орган, съставен съгласно Закона за движение по пътищата и другите нормативни актове или друг документ, потвърждаващи факта за настъпване на събитието и при условие, че НАЕМОДАТЕЛЯТ е бил уведомен за настъпилия инцидент не по-късно от 24 часа.

Клас автомобил
SIPP код
Покритие
Tyre&Glass Cover TOP PROTECTION
EDMR, ECMR 4 € 10 €
HDMV, HDAR 5 € 11 €
HDMR, CDMR, IDMR, HDAV, CFAV, EDAE 6 € 13 €
IVMR, DDAV, CFAR, DFAR, IDAH, IWAH, HDAE 7 € 15 €
FVMR,FDAR, FWAR, SFAR, RFBR, PDAR, CDAE 8 € 17 €
LDAR 10 € 25 €
WDAR, FFAD 20 € 30 €

Информация за SIPP кодовете можете да намерите тук.

Такса CROSS BORDER – излизане в чужбина

Наеми извън страната са възможни при предварителна заявка и одобрение до съседни на България страни (Гърция, Северна Македония, Сърбия, Румъния и европейската част на Турция). Начислява се административна такса в зависимост от наетия клас автомобил. Посочената административна такса е при посещение на една от изброените страни. За всяка следваща страна, клиентът заплаща допълнителна такса в размер 50% от таксата за първата страна.

След потвърждение от Top Rent A Car, Наемателят трябва да изпрати сканирано копие на шофьорска книжка, син талон и данни по паспорт за издаване на необходимите документи – най-малко 3 работни дни преди началото на наема. Възможно е да има ограничения.

Клас автомобил
SIPP Код
Административна
такса
Депозит при закупено
допъл. покритие
TOP PROTECTION
Депозит без закупено
допъл. покритие
TOP PROTECTION
ECMR, EDMR 70 € 300 € 600 €
EDAE 70 € 500 € 1000 €
HDMV, HDMR, CDMR 80 € 400 € 800 €
HDAR, HDAV 80 € 500 € 1000 €
CFAV 90 € 500 € 1000 €
HDAE 90 € 600 € 1200 €
DDAV 90 € 800 € 1600 €
IDMR 90 € 400 € 800 €
IVMR 100 € 600 € 1200 €
DFAR, CFAR, IDAH, IWAH 110 € 800 € 1600 €
CDAE 110 € 1000 € 2000 €
FVMR 120 € 800 € 1600 €
SFAR, FDAR, FWAR, RFBR 120 € 1000 € 2000 €
PDAR 150 € 1000 € 2000 €
LDAR 150 € 1400 € с кр. карта 2800 € с кр. карта
UFAR, WDAR, FFAD 150 € 1500 € с кр. карта 3000 € с кр. карта

Наем в други държави, различни от горепосочените е възможен след изрично потвърждение от страна на Наемодателя. Изготвя се индивидуална оферта за административна такса и депозит.

Не се приемат депозити в брой при наеми извън страната.
Вижте повече за излизане в чужбина тук.
Информация за SIPP кодовете можете да намерите тук.

Такса “Additional Driver” – допълнителен шофьор

При вземане на автомобила Наемателят и всеки допълнителен шофьор, които ще управлява наетия автомобил е длъжен лично да представи валидни документи – свидетелство за управление на МПС и син талон, лична карта или паспорт валидни до края на срока на наемния период. Всеки допълнителен шофьор е необходимо да бъде вписан в договора и да положи подпис. Всички шофьори са солидарно отговорни по време на наема.

Такса “Young Driver” – млад шофьор

Наематели на възраст от 21 до 23 години се третират като „Млад шофьор“. Ако поне един от шофьорите е „Млад шофьор“, действат следните условия:

 • Има ограничен брой класове на автомобили, които Наемателя може да управлява – ECMR, EDMR, HDMV, HDMR, CDMR, IDMR, HDAR, HDAV, CFAV
 • Начислява се допълнителна такса в размер 7,20 €/ден
 • Депозитът се удвоява

Информация за SIPP кодовете можете да намерите тук.

Такса “Late service” – късно обслужване

Официалното ни работно време е следното: Понеделник- Неделя 9:00 до 19:00 /за някои офиси е възможно да има различно работно време в зависимост от сезона. Можете да проверете работното време на избрания от Вас офис тук/.
При резервация за градовете Варна, Бургас, Пловдив в часовия диапазон от 19:01 до 08:29 и за град София в часовия диапазон 21:01 до 08:29, в цената е включена такса „Late service fee” (Такса “Късно обслужване”).
Молим да обърнете внимание, че ако при първоначалното резервиране са посочени часове на вземане и/или връщане на автомобила различни от горе посечените диапазони и в последствие настъпи промяна на часовете и те попадат в по-горе посочените, се начислява допълнителна такса “Късно обслужване” от 24 евро с ДДС за всяко предаване и/или приемане на автомобила.

Официални празници

По време на официални празници Великден, Коледа (24.12, 25.12, 26.12), Нова Година (31.12, 01.01) градските ни офиси не обслужват клиенти, всички клиенти ще бъдат насочвани към офисите ни на Летище. При вземане или връщане на автомобил по време на официални празници ще се начислява допълнителна такса в размер 24 евро за манипулация.
В периода от 31 Декември 19:00 до 01 Януари 10:00 – офисите на Top Rent A Car не обслужват клиенти.

Доставка и еднопосочен наем

Top Rent А Car има развита мрежа от офиси като обслужва клиенти по всички международни Летища, градски офиси в София, Пловдив, Бургас и Варна и също така сезонни офиси по Черноморието.
Можете да наемете кола от всеки един офис на Top Rent А Car и да я върнете в същия или друг офис на фирмата (ще се начисли допълнителна такса Еднопосочен наем). Списък със всички адреси можете да намерите тук.

Еднопосочен наем

След предварителна заявка е възможна доставка или връщане на автомобила до друг град или офис на Top Rent A Car и съседните държави. Примерни еднопосочни наеми:

Наемане Връщане Сума Наемане Връщане Сума
София Бургас 150 € Бургас Варна 85 €
София Варна 160 € Бургас Приморско 65 €
София Пловдив 85 € Бургас Созопол 25 €
София Банско 100 € Варна Албена 25 €
София Боровец 80 € Варна Обзор 40 €
София Пампорово 170 € Варна Балчик 40 €
София Солун 350 € София Букурещ 510 €

Повече еднопосочни наеми можете да видите тук.

Доставки:

Освен това, можете да резервирате кола с доставка до хотел, апартамент, автосервиз или всеки един адрес. Примерни дестинации:

Дестинация Сума Дестинация Сума
София – Летище 0€ Бяла 10 € / 40 €
София – Доставка до адрес 20 € Добрич 50 €
Пловдив – Летище 0 € Елените 10 € / 20 €
Пловдив – Офис 0 € Златни пясъци 10 € / 15 €
Пловдив – Доставка до адрес 10 € Китен 65 €
Варна – Летище 0 € Несебър 10 € / 20 €
Варна – Офис 0 € Обзор 10 € / 40 €
Варна – Доставка до адрес 10 € Пампорово 80 €
Бургас – Летище 0 € Поморие 10 € / 20 €
Бургас – Офис 0 € Равда 10 € / 20 €
Бургас – Доставка до адрес 10 € Св. Константин и Елена 10 € / 15 €
Албена 15 € / 25 € Свети Влас 10 € / 20 €
Ахелой 10 € / 20 € Слънчев бряг 10 € / 20 €
Балчик 20 € / 40 € Слънчев ден 10 € / 15 €
Банско 100 € Созопол 10 € / 25 €
Благоевград 80 € Солун – Гърция 300 €
Боровец 80 € Букурещ – Румъния 300 €

Всички локации, за които доставките имат посочени две стойности се отнасят за летен / зимен сезон. Летният сезон е с период от 01.05 до 30.09, зимният сезон – от 01.10 до 30.04.
Подробен списък можете да видите тук.
Ако автомобилът е върнат на мястото, на което е доставен се начислява втора такса.

Такса “Prepaid fuel” – предплатено гориво

При заплащане на такса „Prepaid fuel”, клиентът предплаща стойността на горивото и получава правото да върне автомобила с непълен резервоар.

Клас автомобил Такса предплатено гориво
Citroen C3 ECMR 85 €
Hyundai i20 EDMR 85 €
Renault Clio V HDMV 105 €
Peugeot 208 HDMR 85 €
Citroen C4 CDMR 100 €
Toyota Corolla IDMR 100 €
VW Caddy IVMR 100 €
Renault Trafic FVMR 160 €
Renault Clio V aut HDAR 105 €
Peugeot 208 aut HDAV 85 €
Ford Puma CFAV 85 €
VW Golf aut DDAV 100 €
VW T-Roc CFAR 100 €
Peugeot 2008 aut DFAR 85 €
Toyota Corolla sedan HYBRID IDAH 85 €
Toyota Corolla estate HYBRID IWAH 85 €
VW Passat Estate aut FWAR 130 €
VW Passat aut FDAR 130 €
Hyundai Tucson aut SFAR 105 €
Hyundai Tucson 4×4 aut RFBR 105 €
BMW 118i PDAR 85 €
Mercedes C-class LDAR 85 €
Mercedes C-class WDAR 100 €
VW Touareg 2019 aut FFAD 150 €

Допълнителни екстри

За допълнителните екстри се прилага такса на ден, както следва:

Екстра Цена на ден Максимална цена
Допълнителен шофьор 2,40 € 60 €
Детско столче 4,80 € 60 €
Помощно детско столче (бустър) 3,00 € 30 €
Кабели/Вериги за сняг (закупуване – остават за клиента) 30 € еднократна такса
Mobile WiFi HOTSPOT 3,00 €

След предварителна писмена заявка от страна на НАЕМАТЕЛЯ и писмено одобрение от страна на НАЕМОДАТЕЛЯ, могат да бъдат премахнати рекламните стикери от резервирания автомобил. Начислява се еднократна такса в размер на 20 € за лек автомобил и такса по индивидуална оферта за 9-местни и товарни автомобили. Възможни са ограничения.

Други въпроси

My Top програма за лоялни клиенти

MyTop програмата е предназначена за нашите редовни клиенти. C персоналният акаунт може лесно да управлявате резервациите си. Управлението става посредством e-mail.

Top Rent A Car предоставя отстъпки на своите лоялни клиенти. След първата потвърдена резервация, Наемателят получава регистрация в сайта ни и следните отстъпки за следващи резервации:

 • След 1-ва потвърдена резервация – 3%
 • След 2-ра потвърдена резервация – 5%
 • След 3-та потвърдена резервация – 10%
 • След 6-та потвърдена резервация – 15%

Повече за нашата програма за лоялни клиенти можете да видите тук.

Какво не покриват застраховките и допълнителните такси

 • Липсващи детайли или аксесоари (екстри)
 • Повреди по интериора на автомобила
 • Липси или повреди по лични вещи на наемателя
 • Повреди, които са настъпили поради нарушаване на ЗДВП
 • Всички видове повреди, които са настъпили при управляване на кола от лице, невписано в договора за наем
 • Всички повреди, настъпили след края на наемния период, посочен в договора

Права на Наемателя

 • Ако при отдаване на автомобила e имало забавяне по вина на Наемодателя, Наемателя има право да иска увеличаване на периода на наемане с аналогичен период
 • Ако Наемателя не е успял да наеме на време резервирания от него автомобил по вина на Наемодателя, първият е в правото си да иска да му бъде възстановена част от предплатата, съобразена с периода на забавяне. Ако Наемателят се откаже от услугите в следствие на забавяне от страна на Наемодателя следва да му бъде възстановена предплатата
 • Ако Наемодателят не може да предостави автомобил по потвърдена резервация, Наемателят има право да иска безплатен ъпгрейд или връщане на направената от него предплата
 • Никакви други компенсации не се предполагат

Отговорности на Наемателя

 • Да спазва ЗДВП
 • Да осигури сигурност и безопасност на наетия автомобил
 • Да съхранява автомобила надеждно заключен
 • Да върне автомобила в срока, посочен в договора за наем
 • Да заплати всички евентуални глоби и фишове към КАТ и Полиция
 • Да заплати всички разходи в случай на ПТП или кражба (ако не е закупена допълнителна такса „Top Protection“ и не са изпълнени условията по договора за наем)
 • Да покрие стойността на изгубени детайли, аксесоари, ключове, документи, регистрационни табели и друго според ценоразписа
 • Да заплати такса за пушене в автомобила и да покрие разходите за химическо почистване на салона в случай на сериозно замърсяване
 • Да покрие разходите за наем за целия период на престой на автомобила, ако той бъде спрян от движения от КАТ заради нарушаване на ЗДВП от Наемателя

Какво е забранено с наетия автомобил

 • Пушене в автомобила
 • Преотдаване автомобил под наем на трети лица
 • Управляване под въздействие на алкохол или упойващи вещества
 • Самостоятелен ремонт
 • Вземане на участие в състезания
 • Теглене на друго МПС или ремарке
 • Ползване за обучаване на неопитни шофьори
 • Неспазване на заводски спецификации по товароподемност и/или брой пътници
 • Предаване на автомобила на трети лица, непосочени в договора за наем
 • Управление на автомобила извън пътната настилка
 • Превоз на животни
 • Използване за търговски цели, осъществяване на платен превоз на хора, стоки и други

Отговорности на Наемодателя

 • Наемодателят гарантира класа автомобил. В случай, че Наемодателят не може да предостави автомобил от резервирания клас, той е задължен да предостави автомобил от по-висок клас за неговата сметка или да анулира резервация с пълно връщане на направената от Наемателя предплата
 • Наемодателят гарантира, че предоставеното МПС е технически изправно, има всички необходими документи, малък талон, технически преглед, застраховка „Гражданска Отговорност“ и платена Винетна такса
 • Наемодателят е длъжен да предостави резервирания автомобил за наем на клиента в предварително уговорените дата и час, допускайки нормално забавяне до 30 минути
 • В случай на предплатена потвърдена резервация, Наемодателят е длъжен да изчака клиента да се появи в рамките на 4 часа след предварително уточнения час на наемане. След това време, резервацията може да бъде анулирана като «no show» и да отпадне от работния график.
  Изключение се прави за резервациите, които се извършват по предварителна заявка на адрес, различен от адреса на офиса на фирмата. В тези случаи Наемателя е длъжен да изчака клиента да се появи в рамките на 20 минути, след предварително уточнения час на наемане. След това време, Наемодателя, не е длъжен да чака Наемателя. Резервацията все пак ще бъде запазена в рамките на 4 часа и след това може да бъде анулирана като “No show” и да отпадне от работния график.
 • Наемодателят, и респективно служители/представители на Наемодателя, не носят отговорност за загуби (директна/индиректна/последваща) на печалба/приход или за разходи, понесени от Наемателя, както и за вреди, понесени от наемателя или от други лица, настъпили в резултат на или във връзка с използването, невъзможността за използване или закъснение при предоставяне на автомобил. Наемодателят не носи отговорност за липси и кражба на лични вещи от МПС.

Права на Наемодателя

 • Наемодателят има право да откаже да предостави услугите си на Наемателя от съображения за сигурност без да обяснява причините. В такива ситуации Наемодателят задължително трябва да възстанови предплатата на клиента.
 • Наемодателят има право да прекрати договора предсрочно и да си върне автомобила, ако:
  • Наемателят нарушава условията на договора
  • Наемателят е извършил измама, за да получи автомобила
  • Автомобилът е изоставен
  • Автомобилът не е върнат в уговорения срок и място, посочени в договора
  • МПС е повредено
  • Наемодателят или служител на Полицията или друг компетентен орган има основания да смята, че шофирането на Наемателят (или шофирането на оторизирания водач) може да представлява реална опасност за него самия и/или за всяко друго лице

Всички цени са с включен ДДС

Телефон за обслужване на клиенти: 0700 89 050 или 0890 170 170
Вижте пълните условията за наем на автомобили тук.
Вижте условията за наем на лекотоварни автомобили тук.
Посетете нашата страница с често задавани въпроси тук.